rekonštrukcia-prestavba

Námestie – centrálna mestská zóna (CMZ) – Myjava